PKN Ommen steunt Vechtgenotenhuis met mooie gift

Datum: 3-2-20 Categorie: Algemeen

De PKN Ommen heeft namens de gezamenlijke Gereformeerde en Hervormde kerken uit Ommen, Witharen en de Vinkenbuurt een mooie cheque overhandigd aan het Vechtgenotenhuis. De collectes in de diverse kerken leverden het mooie bedrag op van €840,00. 16 januari jongstleden kwamen de heren Alex Schuurman en Gert Dunnewind hoogstpersoonlijk naar het Vechtgenotenhuis om de cheque te overhandigen aan coördinatrice Tiny Timmer en voorzitter Rein Kuipers.

 

Op de website van de PKN Ommen wordt heel mooi verwoord wat de taken van diakenen zijn en dan lees je onder andere dat ze initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, daarbij kunnen ze doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties. Of zoals de heren het motto van PKN krachtig verwoorden: ‘’Helpen waar geen helper is”. Zij vinden de ambitie van het Vechtgenotenhuis daar naadloos in passen en vandaar dat de opbrengst ten deel viel aan ons inloophuis.

Namens het hele team van het Vechtgenotenhuis: “Heel hartelijk dank voor deze mooie gift!”

Op de foto: Tiny Timmer en Rein Kuipers nemen de mooie cheque in ontvangst van Gert Dunnewind en Alex Schuurman