De organisatie

Bestuursleden

Voorzitter
Rein Kuipers

Secretaris 
Erna Luisman

Penningmeester
Frank Bruggeman

Sponsorwerving
Vacant

PR en Communicatie
Gerda de Groot

Bestuursleden
Eric van den Berg
Gerda de Groot/ vice – voorzitter
Florien Heuver
Lidy Zwiers

 

Coördinator
Tiny Timmer

Adviseurs

  • Ruud Blankenburg

Comité van Aanbeveling

Naast het bestuur is er een Comité van Aanbeveling, die het Vechtgenotenhuis een warm hart toedragen.

  • E.G.E. de Vries, prof. oncologie universiteit Groningen
  • Machteld Oudshoorn, directeur Europdonor
  • Jan van Ommen, adviseur Wegener huis-aan-huisMedia
  • Han Noten, burgemeester van Gemeente Dalfsen
  • Dolf Jansen, hardloper en cabaretier
  • Jan Terlouw, schrijver en oud-politicus
  • Gerrit Teunis, directeur woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal