Giften / sponsoring

Stichting Vechtgenoten biedt (ex) kankerpatiënten en hun naasten een plek om elkaar te ontmoeten als lot- en vechtgenoten.

– Een plek om even op adem te komen –

Om het Vechtgenotenhuis te kunnen exploiteren, verwerven we de financiële middelen uit giften, donaties, legaten en sponsoracties. Uw hulp als sponsor is hard nodig om de continuïteit van het Vechtgenotenhuis te waarborgen. Dankzij de sponsoring van u, als bedrijf of particulier, is het mogelijk dat we blijven kunnen werken aan de realisatie van onze doelstellingen. Met u steun kunnen we diverse kosten dekken zoals de huur, gas/water/licht, onderhoud, scholing van vrijwilligers. Maar ook om activiteiten te organiseren voor de gasten, zoals de diverse workshops, het jeugdkamp en de Vechtgenotenrit.

Wilt u mensen met kanker helpen om steun, voorlichting en ontspanning te vinden in het inloophuis? Draagt u het Vechtgenotenhuis een warm hart toe? Dan kunt u zich inzetten als sponsor. Dat kan op de volgende manieren:

  • Word vriend van het Vechtgenotenhuis voor slechts € 500,= per jaar of een veeloud hiervan.
    • Als particulier kunt u natuurlijk ook vriend worden, het maandelijkse bedrag dat u kunt missen, kunt u afstemmen met onze sponsorcoördinator.
  • Stort eenmalig een gift op onze rekening en draag zo bij aan ons warme inloophuis. Dit kan op rekeningnummer : NL85RABO0127579230  t.n.v. Stichting Vechtgenoten te Ommen.
  • Wil u geen geld geven, maar ons op een andere manier steunen? Wij zijn blij met elk initiatief. U kunt uw initiatief met ons delen via pr@vechtgenoten.nl

Een sponsorschap draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij bieden wij u graag deze mogelijkheid! Uw betrokkenheid heeft voor u als bedrijf een zeer positieve invloed op de reputatie daarvan en laat uw werknemers, collega’s, hun families en kennissen daar trots op zijn.

– Dat geeft veel voldoening en verbindt –

Het Vechtgenotenhuis heeft een ANBi Status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wat het fiscaal aantrekkelijk maakt om donaties te doen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst: Vennootschapsbelasting/Aftrekbare giften.

Mogen wij ook een beroep op u doen?

Wilt u meer informatie over steun van het Vechtgenotenhuis? Nadere informatie over het Vechtgenotenhuis kunt u vinden www.vechtgenoten.nl of op onze facebooksite. Wij hopen op uw positieve reactie. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze sponsorcoördinator, Fred van Lint, via mail: info@vechtgenoten.nl.