Giften

Giften zijn daarom meer dan welkom; deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0127 5792 30 t.n.v. Stichting Vechtgenoten.

Stichting Vechtgenoten is door de belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”

Ook zijn giften in natura welkom en is het mogelijk om u aan te melden als donateur.

Stichting Vechtgenoten
Postbus 227
7730 AE Ommen