Terug

Dankzij het stralende weer op de feestelijke jubileum dag kwam de prachtige locatie aan de Beerzeweg 5d waar het Vechtgenotenhuis gevestigd is, deze dag nóg beter tot zijn recht.

Voor aanvang van de opening hield Gerda de Groot, voorzitter van het Vechtgenotenhuis een mooie en inspirerende toespraak.
Zij heette iedereen van harte welkom om met elkaar het derde lustrum te vieren. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om het gevoel van saamhorigheid te koesteren en uit te dragen.
Een woord van dank ging naar alle sponsoren, de standhouders en de vrijwilligers die deze dag mogelijk gemaakt hebben.
Ook bedankte zij de gemeente Ommen voor de financiële ondersteuning.

Met het aansteken van kaarsen werd ook stilgestaan bij gasten of naasten van hen die overleden zijn aan kanker.

Bart Jaspers Faijer knipte samen met een aantal vrijwilligers die zich al 15 jaar inzetten voor het Vechtgenotenhuis symbolisch het lint door om deze feestelijke jubileum dag te openen.
Onder het thema ‘bewegen voor leven’ konden bezoekers vanaf half twee starten met een van de wandelingen die uitgezet waren in de omgeving van het Vechtgenotenhuis.
Deze wandelingen zijn de komende tijd nog terug te vinden op de wandelapp van Landschap Overijssel.
Was je niet in de gelegenheid om tijdens de jubileum dag een van deze prachtige wandelingen te maken, dan kan dit alsnog.
Beide wandelingen zijn zeer de moeite waard.

Op de fair stonden 30 kramen met een heel divers aanbod. De drankjes werden verzorgd door de horecaondernemers uit Ommen.
Bezoekers genoten van een hapje en een drankje op een van de vele strobalen of zitjes.
Heerlijk in de zon, of in de schaduw van een van de vele bomen luisterde zij naar Het Flater Pretorkest, het Paul Rubens draaiorgel of de klanken van de, van sigarenkistjes gemaakte gitaren van Cigarbox Henri.

Het rad van Fortuin met spreekstalmeester Henk Borgmeijer, draaide ronde na ronde waarbij prachtige prijzen te winnen waren.
Deze prijzen waren beschikbaar gesteld door lokale ondernemers die het Vechtgenotenhuis een warm hart toedragen.
De opbrengst kwam geheel ten goede aan het Vechtgenotenhuis. Voor kinderen was er van alles te doen. Zij vermaakten zich op het springkussen, bij het schminken of de kinderspellen.
Toen de zon hoog aan de hemel stond was het extra druk bij de ijscokar.

Tenslotte ging om 17.00 uur het concert voor hoop van start. Oscar Pauw was te horen in het voorprogramma.
Karin Bloemen sloot deze meer dan geslaagde dag af met een geweldig optreden. Er waren nummers die ontroerde, maar ook die er voor zorgde dat de voetjes van de vloer gingen.
Karin Bloemen

De vele bezoekers hebben op deze sfeervolle dag kennis mogen maken met het Vechtgenotenhuis en de belangrijke regionale functie die zij hebben op het gebied van informele psychosociale zorg.
Aan de vele positieve reacties hebben wij gemerkt dat zij een goed beeld hebben gekregen van hetgeen het Vechtgenotenhuis te bieden heeft.
Wij hopen dat zij dit als ambassadeurs uit zullen dragen wanneer iemand binnen hun netwerk direct of indirect te maken heeft, of heeft gehad met kanker.

Het Vechtgenotenhuis kent geen wachtlijst en er is geen verwijzing nodig. Iedereen die direct of indirect te maken heeft met kanker is welkom.
Elke dinsdag en donderdag is het Vechtgenotenhuis geopend. Er is tijd voor koffie, thee en een goed gesprek. Daarnaast is er een divers aanbod van activiteiten.
Het Vechtgenotenhuis is een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf ken en mag zijn. Er is ruimte voor een traan, maar vaker is het gewoon heel gezellig en wordt er veel gelachten met elkaar
Meer informatie over het Vechtgenotenhuis, activiteiten, nieuws en lezingen is te vinden op de website van het Vechtgenotenhuis.
www.vechtgenoten.nl

Foto’s: Jannie Haandrikman