Steun ons

We hebben uw steun heel hard nodig

Stichting Vechtgenoten biedt (ex-) kankerpatiënten en hun naasten een plek om elkaar te ontmoeten, ontspannen of samen bezig te zijn met één van onze activiteiten. Om het Vechtgenotenhuis te kunnen exploiteren, verwerven we de financiële middelen uit giften, donaties, legaten en sponsoracties. Jouw financiële hulp is heel hard nodig om de continuïteit van het Vechtgenotenhuis te waarborgen. Dankzij de sponsoring van jou of jouw bedrijf is het mogelijk dat we blijven kunnen werken aan de realisatie van onze doelstellingen. Met jouw steun kunnen we diverse kosten dekken zoals de huur, gas, water, licht, onderhoud en scholing van vrijwilligers. Maar ook om activiteiten te organiseren voor onze gasten, zoals de diverse workshops, het jeugdkamp en de Vechtgenotenrit.

 

Wil je het Vechtgenotenhuis financieel ondersteunen dan kan dat op de volgende manieren:

  • Word met je bedrijf of als particulier donateur van het Vechtgenotenhuis en machtig ons om jaarlijks tot wederopzegging een vast bedrag af te schrijven.
  • Natuurlijk kun je ook kiezen voor een eenmalige gift en zo bijdragen aan ons fijne en mooie centrum. Dit kan op rekeningnummer NL85RABO0127579230  t.n.v. Stichting Vechtgenoten te Ommen.
  • Geef je liever geen geld, maar wil je ons op een andere manier steunen en heb je een mooi idee of initiatief? Laat het ons weten via info@vechtgenoten.nl.

Een sponsorschap draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jouw betrokkenheid heeft voor je bedrijf een positieve invloed op de reputatie en daarnaast geeft het je medewerkers een stukje voldoening en verbinding. Daarnaast heeft het Vechtgenotenhuis een ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wat het fiscaal aantrekkelijk maakt om donaties te doen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst: Vennootschapsbelasting/Aftrekbare giften.

 

We willen al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun bijdrage in de afgelopen jaren!

  
    – Iets voor de ander kunnen betekenen geeft voldoening en verbindt –