Inloophuis het Vechtgenotenhuis wordt “Centrum voor leven met en na kanker”

Terug

Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit aantal neemt toe naar één miljoen mensen in 2030. Een miljoen mensen die weliswaar de diagnose kanker hebben overleefd, maar vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven rondlopen (toekomstvisie IKNL).

Betere kwaliteit van leven

De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten. Inloophuis het Vechtgenotenhuis biedt deze ondersteuning aan mensen geraakt door kanker en zal in het nieuwe jaar de landelijke ondertitel Centrum voor leven met en na kanker gaan voeren. Coördinator Tiny Timmer: ‘Veel mensen hebben baat bij de bezoeken aan ons centrum. Zo blijkt uit onderzoek dat 84% van de gasten vindt dat hierdoor hun kwaliteit van leven is verbeterd. Ook in coronatijd zijn wij er voor onze gasten, uiteraard volgens de geldende richtlijnen.’

Landelijke dekking

De centra voor leven met en na kanker hebben met hun 81 locaties een landelijke dekking en zijn zonder afspraak en zonder doorverwijzing te bezoeken. Voorheen opereerden de centra onder de naam inloophuizen, nazorgcentra of inloopershuizen. Maar om de doelgroep gerichter te bereiken is er gekozen voor een overkoepelende landelijke ondertitel die de lading beter dekt. Zo weet iedereen die leeft met en na kanker, van patiënt tot naaste, deze ondersteuning beter te vinden.

Gasten over de Centra voor leven met en na kanker:

  • 84% van de gasten vindt dat door het bezoeken van een centrum hun kwaliteit van leven is verbeterd.
  • 96% van de gasten geeft aan binnen minimaal één van de domeinen van positieve gezondheid een positieve verandering te hebben ervaren door het bezoeken van een centrum.
  • Bijna driekwart van de gasten (71%) geeft aan zich door hun bezoek aan het centrum beter te kunnen ontspannen.

Deze resultaten zijn afkomstig uit het Effectonderzoek van onderzoeksbureau Sinzer.