Mooi bericht!

Terug

De Nationale Postcode Loterij heeft de aanvraag van afgelopen zomer van IPSO gehonoreerd en schenkt IPSO de komende drie jaar in totaal 800.000 euro. Dit is een geweldige erkenning voor het belangrijke werk dat de centra en de brancheorganisatie doen voor mensen die leven met en na kanker.Daarnaast is ook het strategische belang groot. Dit geeft namelijk een signaal naar andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld de overheid en de zorgverzekeraar. Hiermee wordt wederom bevestigd dat het werk dat wij met elkaar doen een grote meerwaarde heeft voor de maatschappij. Dat geeft ons extra slagkracht bij het bereiken van de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan en bij het versterken van bestaande en het aangaan van nieuwe waardevolle partnerships.Dit bedrag mag IPSO gaan gebruiken om er activiteiten mee te financieren ten behoeve van de centra. Denk aan het intensiever opleiden van de ruim 4500 vrijwilligers, maar ook aan het vergroten van de naamsbekendheid van de centra, zodat meer mensen geraakt door kanker deze ondersteuning weten te vinden. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om de samenwerking met de formele zorg te intensiveren en ervoor te zorgen dat de centra toegankelijk zijn voor álle (ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden die hier behoefte aan hebben.

Tot slot een prachtig artikel in De Telegraaf, veel leesplezier!