Terug
Vandaag is het #Wereldkankerdag.

Ook in Saxenburgh staan we stil bij mensen die geraakt zijn door kanker. Verbinden is en blijft belangrijk, helemaal in de huidige tijd waarin het coronavirus zoveel aandacht vraagt. Groots uitpakken is dan ook niet mogelijk, maar op kleine schaal kunnen we wel grootse zorg en aandacht blijven geven.
Vandaag mogen we onze patiënten van oncologie verrassen met een roos?, aangeboden door het Vechtgenotenhuis in Ommen. Het Vechtgenotenhuis is een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten en een plek om elkaar te ontmoeten als lot- en als vechtgenoten.
Saxenburgh Medisch Centrum ? en het Vechtgenotenhuis Ommen hebben een samenwerking om elkaar regionaal te versterken in de formele en informele zorg voor onze patiënten met kanker.
Op de foto links: Ina Kosse, regieverpleegkundige oncologie Saxenburgh en Tiny Timmer, coördinatrice Vechtgenotenhuis.