Meer aandacht voor informele psychosociale zorg voor mensen geraakt door kanker in het ziekenhuis

Terug

Vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning in het ziekenhuis aan mensen geraakt door kanker. ‘Vrijwilligers hebben de rust om naast iemand te zitten, te luisteren. Er is ruim tijd, ook voor langere gesprekken.’ De speciaal voor deze taak getrainde vrijwilligers zijn wekelijks aanvullend aanwezig in het oncologisch centrum binnen het ziekenhuis. Deze samenwerking tussen Saxenburgh Medisch Centrum en het Vechtgenotenhuis leidt hierdoor tot meer psychosociale ondersteuning in een vroeg stadium van het ziekteproces.  

Het Vechtgenotenhuis is een centrum voor leven met en na kanker. Vanaf de oprichting in 2008 is er een goede samenwerking met het ziekenhuis in Hardenberg. Door nu Vechtgenoten-vrijwilligers en  -coördinator binnen het ziekenhuis in te zetten is die samenwerking geïntensiveerd. Vechtgenoten-coördinator Irma Veneman: “Kanker is een veelvoorkomende en ingrijpende ziekte. We willen net als het ziekenhuis de mensen die erdoor geraakt worden zo goed mogelijk ondersteunen. Wij zijn aanvullend op de medische zorg aanwezig en richten ons op emotionele of sociale behoeften. Als mensen hun verhaal willen doen, dan is het fijn dat er iemand luistert die tijd en aandacht heeft en kennis heeft van de impact die kanker kan hebben op de levens van mensen. We praten met patiënten, maar zeker net zo vaak met de partners, kinderen, ouders, vrienden die meegekomen zijn naar het ziekenhuis. Het komt ook voor dat het niet over de ziekte en de gevolgen gaat, dan willen mensen gewoon een luchtig gesprek en afleiding. We dragen uit dat mensen het omgaan met kanker niet alleen hoeven te doen.” Naast de inzet in het ziekenhuis biedt het centrum in Ommen een geliefde plek om samen te komen met lotgenoten, iedere week is er een afwisselend programma met activiteiten die bijdragen aan ontspanning, verwerking en je eigen veerkracht (her-)vinden. In samenwerking met Saxenburgh medisch Centrum worden ook lezingen en themabijeenkomsten in het Vechtgenotenhuis georganiseerd.  

Landelijk zijn meerdere ziekenhuizen die de samenwerking met IPSO centra, zoals het Vechtgenotenhuis, zijn aangegaan. Het KWF kankerfonds stimuleert deze samenwerking door projectfinanciering. Door de aanwezigheid van vrijwilligers van een IPSO centrum in de ziekenhuizen vinden de mensen sneller de juiste ondersteuning, de bekendheid met de informele psychosociale ondersteuning wordt vergroot en ook de drempel om naar een in de buurt gelegen centrum te gaan wordt verlaagd.  

Voor uitbreiding van de aanwezigheid in het ziekenhuis in Hardenberg is Veneman op zoek naar vrijwilligers. “Mensen die interesse hebben mogen altijd contact opnemen voor extra informatie. We kunnen je wegwijs maken op de afdeling en in dit werk. Gaandeweg mag je leren hoe je door oprecht contact te maken en te luisteren van dienst kunt zijn. We hebben veel aandacht voor de begeleiding en het trainen van vrijwilligers. Het komt voor dat vrijwilligers kanker van dichtbij hebben meegemaakt, dan kan die ervaring je ertoe zetten om anderen te willen ondersteunen. Toch is het geen vereiste, het gaat er met name om dat je af kunt stemmen op de behoeften van de ander.”  

Foto: Feikje Wagenaar (links), ziekenhuis vrijwilligster en Irma Veneman, coördinator Vechtgenotenhuis