Sociale veiligheid en integriteit

Terug

Veiligheid voor iedereen, die direct betrokken is bij ons dagelijkse werk als Vechtgenotenhuis, vinden we heel belangrijk.

 

Soms kan je je als vrijwilliger, medewerker of gast niet veilig voelen en met vragen of zorgen zitten, die je liever (nog) vertrouwelijk houdt. Dit kan gaan over bijv. ongewenst gedrag, integriteit, pesten, intimidatie of discriminatie. Het kan dan een opluchting zijn om te praten met iemand waarbij je zeker weet dat het gesprek vertrouwelijk blijft.

 

Brancheorganisatie IPSO beschikt over een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en een Vertrouwenspersoon (VP) die deze rol kunnen vervullen.

 

De VCP werkt bij brancheorganisatie IPSO en is er voor diegenen die vaak voor het eerst hun verhaal doen. Soms is een luisterend en niet oordelend oor al voldoende voor iemand. De VCP heeft daarnaast een doorverwijzende functie naar de VP.

 

De VP is een externe – dus iemand op afstand van IPSO – en wordt ingevuld in samenwerking met de SESAM academie. De VP is een gecertificeerde vertrouwenspersoon, die is getraind in gesprekken over deze onderwerpen.
De VP biedt ook een luisterend en niet oordelend oor en heeft de deskundigheid om alle opties door te spreken over hoe nu verder.

 

Saskia van Veen heeft de rol van VCP voor de IPSO centra en het hoofdkantoor van IPSO. De rol van VP wordt vervuld door Els Driessen van SESAM.

VCP Saskia van Veen

VP Els Driessen

 

Wil je een melding doen, dan kan dat via vcp@ipso.nl.